Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naše ikonky

Ak sa Vám naše stránky páčia, môžete doplniť na Vaše mačacie stránky naše banery. Prípadne nám ponúknite na výmenu Vaše, pošlite na mail webmastra. Veľmi radi Vás uverjníme.

Kocúri Muri & Tomi

<A HREF="http://muri-tomi.estranky.cz/" target="_blank"><IMG
SRC="http://fotogaleria.mysteria.cz/b2.jpg"
WIDTH=90 HEIGHT=30 BORDER=0 ALT="Kocúri Muri & Tomi"></A>


Kocúri Muri & Tomi

<A HREF="http://muri-tomi.estranky.cz/" target="_blank"><IMG
SRC="http://fotogaleria.mysteria.cz/b3.jpg"
WIDTH=90 HEIGHT=30 BORDER=0 ALT="Kocúri Muri & Tomi"></A>


Kocúri Muri & Tomi

<A HREF="http://muri-tomi.estranky.cz/" target="_blank"><IMG
SRC="http://fotogaleria.mysteria.cz/ban4.jpg"
WIDTH=200 HEIGHT=50 BORDER=0 ALT="Kocúri Muri & Tomi"></A>


Kocúri Muri & Tomi

<A HREF="http://muri-tomi.estranky.cz/" target="_blank"><IMG
SRC="http://fotogaleria.mysteria.cz/ban5.jpg"
WIDTH=200 HEIGHT=50 BORDER=0 ALT="Kocúri Muri & Tomi"></A>


Kocúri Muri & Tomi

<A HREF="http://muri-tomi.estranky.cz/" target="_blank"><IMG
SRC="http://fotogaleria.mysteria.cz/b5.jpg"
WIDTH=398 HEIGHT=165 BORDER=0 ALT="Kocúri Muri & Tomi"></A>

<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://active.macromedia.com/flash4/cabs/swflash.cab#version=4,0,0,0" namo_flashbutton width="480" height="80">
<param name="movie" value="http://fotogaleria.mysteria.cz/circle.swf">
<param name="play" value="true">
<param name="loop" value="true">
<param name="quality" value="high">
<param name="WMode" value="Window">
<embed width="480" height="80" src="http://fotogaleria.mysteria.cz/circle.swf" play="true" loop="true" quality="high" wmode="Window" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed>
</object></p>

 <OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab#version=4,0,0,0" ID=Untitled WIDTH=130 HEIGHT=35>
    <PARAM NAME=movie VALUE="http://fotogaleria.mysteria.cz/muri-tomi.swf">
    <PARAM NAME=wmode VALUE=window>
    <PARAM NAME=scale VALUE=Default>
    <PARAM NAME=salign VALUE=CC>
    <PARAM NAME=play VALUE=true>
    <PARAM NAME=devicefont VALUE=true>
    <PARAM NAME=loop VALUE=true>
    <PARAM NAME=menu VALUE=true>
    <PARAM NAME=quality VALUE=high>
    <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#ffffff>
    <EMBED width=130 height=35 src="http://fotogaleria.mysteria.cz/muri-tomi.swf" wmode=window scale=Default salign=CC play=true devicefont=true loop=true menu=true quality=high bgcolor=#ffffff
        TYPE="application/x-shockwave-flash"
        PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
    </EMBED>
</OBJECT>